Τι είναι Per Diem;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Per Diem;

Απαντήσεις

Λατινικός όρος που σημαίνει τον υπολογισμό που γίνεται σε ημερήσια βάση (by day). Για παράδειγμα, οι τόκοι ενός δανείου υπολογίζονται κάθε ημέρα ή το ποσό ενός επιδόματος υπολογίζεται σε ημερήσια βάση.Προσθήκη νέας απάντησης