Τι είναι Deregulation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Deregulation;

Απαντήσεις

Deregulation σημαίνει απορύθμιση. Η εξάλειψη ή η μείωση της παρέμβασης του κράτους στον έλεγχο της αγοράς που οδηγεί και σε απελευθέρωση των τραπεζικών αγορών από τις λεπτομερείς κανονιστικές διατάξεις (banking deregulation).Προσθήκη νέας απάντησης