Τι είναι Depositing/cash-in machines;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Depositing/cash-in machines;

Απαντήσεις

Είναι τα μηχανήματα κατάθεσης μετρητών. Προσφέρονται από τα πιστωτικά ιδρύματα για να διευκολύνουν τους πελάτες τους να πραγματοποιούν καταθέσεις μετρητών ιδιαίτερα σε μη εργάσιμες ώρες. Στην Ευρωζώνη, πριν τεθούν σε λειτουργία, πρέπει να ελεγχθούν από την κεντρική τράπεζα για να διαπιστωθεί εάν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις διαλογής και εντοπισμού των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ.Προσθήκη νέας απάντησης