Τι είναι Delisting;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Delisting;

Απαντήσεις

Delisting λέγεται η διαγραφή των μετοχών μιας εταιρίας από τον κατάλογο των μετοχών ενός χρηματιστηρίου διότι παραβίασε τους κανόνες των συναλλαγών ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής ή τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές προδιαγραφές.Προσθήκη νέας απάντησης