Τι είναι Delinquency;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Delinquency;

Απαντήσεις

Delinquency λέγεται η αδυναμία εκπλήρωσης μιας δέσμευσης όπως η μη καταβολή της δόσης ενός δανείου, η μη πληρωμή του κουπονιού ή και του κεφαλαίου ενός ομολόγου στην καθορισμένη ημερομηνία.

 Προσθήκη νέας απάντησης