Τι είναι Deflator;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Deflator;

Απαντήσεις

Deflator σημαίνει αποπληθωριστής. Ένας συντελεστής της στατιστικής που χρησιμοποιείται για να μετατρέπει την παρούσα αγοραστική αξία ενός νομίσματος σε αγοραστική αξία προσαρμοσμένη με τον πληθωρισμό. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η σύγκριση των μισθών, των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Άλλως, είναι ένα μέτρο του επιπέδου τιμών για μια ποσότητα, συνήθως σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP) ή το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (GNP). Αναφορικά με το GDP, ο αποπληθωριστής υπολογίζεται με την αναλογία του ονομαστικού GDP σε σχέση με το πραγματικό GDP.Προσθήκη νέας απάντησης