Τι είναι Defensive securities and stocks;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Defensive securities and stocks;

Απαντήσεις

Defensive securities and stocks σημαίνει αμυντικά χρεόγραφα και μετοχές. Ομόλογα και μετοχές που σε ομαλές περιόδους δημιουργούν υπεραξίες αλλά είναι σχετικά σταθερές σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η αγορά υποχωρεί, οι αμυντικοί αυτοί τίτλοι τείνουν να πέφτουν λιγότερο σε σύγκριση με τη γενικότερη πτώση των τιμών της αγοράς διότι εκδίδονται από επιχειρήσεις τομέων που είναι λιγότερο ευαίσθητοι στη συγκυρία όπως για παράδειγμα οι τομείς των τροφίμων, των φαρμάκων και των συλλογικών υπηρεσιών.Προσθήκη νέας απάντησης