Τι είναι Debt rescheduling agreement;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Debt rescheduling agreement;

Απαντήσεις

Debt rescheduling agreement είναι η σύμβαση ρύθμισης χρέους. Είναι μία συμφωνία μεταξύ των δανειστών και του χρεώστη που έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση λόγω υπερχρέωσης προκειμένου να επιμηκυνθεί ο χρόνος εξόφλησης, να ανασταλεί προσωρινά η αποπληρωμή του κεφαλαίου ή να μειωθεί το χρέος που προέρχεται από τόκους. Στην περίπτωση υπερχρεωμένων κρατών, το βραχυπρόθεσμο χρέος μετατρέπεται σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο.Προσθήκη νέας απάντησης