Τι είναι Debt consolidation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Debt consolidation;

Απαντήσεις

Debt consolidation σημαίνει ενοποίηση χρέους. Η αντικατάσταση πολλών δανείων ενός χρεώστη από ένα δάνειο συνήθως με μία μικρότερη δόση πληρωμής και μία μακρύτερη περίοδο αποπληρωμής. Καλείται και ενοποιημένο δάνειο (consolidation loan).Προσθήκη νέας απάντησης