Τι είναι Dealing risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Dealing risk;

Απαντήσεις

Dealing risk είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένας διαπραγματευτής (dealer): α) υπερβαίνει το όριο συναλλαγών που του έχει ορισθεί με ένα αντισυμβαλλόμενο ή για ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα και β) προωθεί τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής με εσφαλμένο τρόπο.Προσθήκη νέας απάντησης