Τι είναι Cylinder;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cylinder;

Απαντήσεις

Cylinder είναι η αγορά ενός put option (δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) και η πώληση ενός call option (δικαίωμα αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) με διαφορετικές τιμές άσκησης του δικαιώματος (different strike options). H θέση παρέχει στον αγοραστή δυνατότητα κάλυψης του κινδύνου από την πτώση των τιμών, ενώ το ποσό της τιμής (premium) του put option που κατέβαλε μειώθηκε κατά την αξία του call option που εισέπραξε, παραιτούμενος από τυχόν συμμετοχή σε κέρδη λόγω ανόδου των τιμών.Προσθήκη νέας απάντησης