Τι είναι Customer oriented banking;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Customer oriented banking;

Απαντήσεις

Customer oriented banking σημαίνει «τραπεζική προσανατολισμένη προς τον πελάτη». Σύγχρονη μέθοδος προσέγγισης της πελατείας που: α) ερευνά την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και καταγράφει τις αγορές ειδών ανάγκης και ειδών ευχαρίστησης, β) τα στελέχη των τραπεζών ακούν τους πελάτες προσεκτικά στο χώρο της τράπεζας ή τους επισκέπτονται στο χώρο εργασίας τους ή επικοινωνούν τακτικά μαζί τους μέσω των καινοτόμων τεχνολογιών, γ) τα τραπεζικά στελέχη μετατρέπονται τα ίδια σε πελάτες για να διαπιστώσουν την εφαρμογή της μεθόδου από τους συναδέλφους τους, δ) διαμορφώνουν τα προσφερόμενα προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη στον οποίο προσπαθούν να πωλήσουν όσο το δυνατόν ευρύτερη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.Προσθήκη νέας απάντησης