Τι είναι Custody risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Custody risk;

Απαντήσεις

Custody risk σημαίνει κίνδυνος θεματοφυλακής. Είναι η πιθανή απώλεια χρεογράφων τρίτων που τηρούνται από ένα π.χ. κεντρικό αποθετήριο τίτλων στην περίπτωση που ο θεματοφύλακας καταστεί αναξιόχρεος ή επιδείξει αμέλεια ή διαπράξει απάτη.Προσθήκη νέας απάντησης