Τι είναι Currency risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Currency risk;

Απαντήσεις

Currency risk σημαίνει «κίνδυνος νομίσματος». Προκύπτει από αντίθετες κινήσεις των σταυρωτών συναλλαγματικών ισοτιμιών οι οποίες μειώνουν την αξία του συναλλαγματικού αποθέματος σε όρους εγχωρίου νομίσματος. Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει επίσης και με την ανατίμηση του εγχωρίου νομίσματος.Προσθήκη νέας απάντησης