Τι είναι Currency pair;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Currency pair;

Απαντήσεις

Currency pair σημαίνει «ζεύγος νομισμάτων». Επειδή η αξία ενός νομίσματος είναι σχετική, οι διαπραγματευτές συναλλάγματος πάντα συναλλάσσονται με ζεύγος νομισμάτων. Για παράδειγμα, σε ευρώ – δολάριο ΗΠΑ όπου το ευρώ είναι το βασικό νόμισμα και το δολάριο είναι το άλλο νόμισμα. Η ισοτιμία ευρώ δολαρίου σημαίνει για τους διαπραγματευτές πόσες μονάδες του άλλου νομίσματος απαιτούνται για να αγοράσουν μία μονάδα του βασικού νομίσματος.Προσθήκη νέας απάντησης