Τι είναι Currency board;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Currency board;

Απαντήσεις

Currency board είναι η υποχρέωση κάλυψης του συνόλου της νομισματικής κυκλοφορίας μιας χώρας από το συναλλαγματικό της απόθεμα που τηρείται στο νόμισμα που έχει επιλεγεί σαν νόμισμα πρόσδεσης. Oι χώρες που ακολούθησαν στο παρελθόν το σύστημα αυτό (Εσθονία, Λιθουανία κλπ.) γνώρισαν στην αρχή φαινόμενα ύφεσης αλλά στη συνέχεια ο πληθωρισμός τους μειώθηκε εντυπωσιακά και επιτεύχθηκε σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση.Προσθήκη νέας απάντησης