Τι είναι Crude oil;


Απαντήσεις

Crude oil σημαίνει ακατέργαστο αργό πετρέλαιο. Ρευστό ορυκτό που εξάγεται από το υπέδαφος και ταξινομείται ανάλογα με την πυκνότητα και ρευστότητά του και την περιεκτικότητα σε θείο.

■Τυγχάνει επεξεργασίας από τα διυλιστήρια ώστε να εξαχθούν τα καύσιμα όπως π.χ η βενζίνη (gasoline), το πετρέλαιο θέρμανσης των σπιτιών (home heating oil), το πετρέλαιο κίνησης (diesel fuel) και η κηροζίνη για την κίνηση των αεροπλάνων (Kerosene). Μαζί με το φυσικό αέριο (natural gas) παρέχουν το 65% της παγκόσμιας ενέργειας. Σύμφωνα με τo δημόσιο οργανισμό των ΗΠΑ ΕΙΑ (Εnergy Information Administration) το πετρέλαιο παρέχει το 40% της παγκόσμιας ενέργειας, το φυσικό αέριο το 25%, ο άνθρακας το 22%, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες το 8% και οι ήπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 4%.

■ Το αργό πετρέλαιο μετράται και τιμολογείται συνήθως σε δολάρια ανά βαρέλι. Γνωστός είναι ο συγκεκομμένος αγγλικός όρος bpd = barel per day (βαρέλι ανά ημέρα) με τον οποίο απεικονίζεται η πετρελαϊκή παραγωγή μιας χώρας ή η παραγωγή του OPEC ή η παγκόσμια παραγωγή.

■ Σήμερα εμπορεύονται διεθνώς 161 είδη αργού πετρελαίου. Δύο, όμως, είναι τα πιο γνωστά τα οποία χρησιμεύουν σαν δείκτες αναφοράς (benchmarks) και για τα υπόλοιπα είδη:
α) US light sweet crude oil, WTI. Πρόκειται για πετρέλαιο εξαιρετικής ποιότητας από το οποίο εξάγονται μεγάλες ποσότητες βενζίνης. Παράγεται στις ΗΠΑ και έχει πυκνότητα 39.6 βαθμούς που το καθιστά ελαφρύ αργό (light crude oil) και περιεκτικότητα σε θείο 0,24 που το καθιστά γλυκύ-απαλό (sweet crude oil). Διαπραγματεύεται κύρια στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (New York Mercantile Exchange, NYMEX) και αποτελεί δείκτη αναφοράς (benchmark) για την τιμολόγηση των πετρελαίων της αμερικανικής ηπείρου. Ο δείκτης αυτός είναι γνωστός με την ονομασία WTI (West Texas Intermediate). O WTI συνήθως διαπραγματεύεται περίπου 2 δολάρια ανά βαρέλι πάνω από το καλάθι των τιμών του OPEC (OPEC Basket price) και 1 με 2 δολάρια πάνω από το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας.

β) North See Brent blend crude oil. Μία από τις μεγαλύτερες ταξινομήσεις του πετρελαίου που αποτελείται κύρια από το Brent Crude, το Brent Sweet Light Crude, το Oseberg και τα Forties. To Brent Crude εξάγεται από τη Βόρεια Θάλασσα και για το λόγο αυτό αποκαλείται North See crude οil. Eίναι ένας συνδυασμός 15 εμπορεύσιμων πετρελαίων με πυκνότητα 38,3 βαθμούς που το καθιστά ελαφρύ αργό (light crude oil) όχι όμως τόσο ελαφρύ όσο το αμερικανικό αργό και με περιεκτικότητα σε θείο 0,37 που το καθιστά γλυκύ-απαλό (sweet crude oil) αλλά λιγότερο γλυκύ από το αμερικανικό αργό (βλέπε πιο πάνω).Τιμολογείται σύμφωνα με τις τιμές που διαμορφώνονται στο Λονδίνο. Η πρακτική αυτή έχει δημιουργήσει το σημαντικότερο δείκτη αναφοράς (benchmark) για την Ευρώπη, την Αφρική και εν μέρει για την Ασία. Για παράδειγμα, άλλοι τύποι πετρελαίων που έχουν σαν δείκτη αναφοράς το North See Brent blend crude oil, τιμολογούνται με την τιμή αυτού που διαμορφώνεται καθημερινά στο Λονδίνο μείον 0,50 δολάρια. Γενικά, το North See Brent blend crude oil τιμολογείται περίπου ένα δολάριο ανά βαρέλι πάνω από το καλάθι των τιμών του OPEC (OPEC Basket price) και ένα μέχρι 2 δολάρια το βαρέλι λιγότερο από την τιμή του αμερικανικού αργού (WTI). ■ OPEC Basket price είναι το καλάθι των τιμών του OPEC. Αποτελείται από τις τιμές των εξής 7 ειδών αργού πετρελαίου: 1) Algeria’s Saharan Blend 2) Indonesia’s Minas 3) Nigeria’s Bonny Light 4) Saudi Arabia’s Arab Light 5) Dubai’s Fateh 6) Venezuela’s Tia Juana Light και 7) Mexico’s Isthmus. Δεν πρόκειται για διαπραγματεύσιμο δείκτη αναφοράς αλλά χρησιμοποιείται από τον OPEC στατιστικά για την παρακολούθηση των συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Στην πραγματικότητα απεικονίζει το μέσο όρο των τιμών των διαφορετικών ειδών πετρελαίου.

■ Imported Refiner Acquisition Cost, IRAC είναι το κόστος απόκτησης των εισαγομένων προϊόντων διύλισης δηλαδή μία ποσοτικά σταθμισμένη μέση τιμή του εισαγομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες αργού πετρελαίου (crude oil) σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο. Επειδή οι ΗΠΑ είναι το κράτος που εισάγει τα περισσότερα είδη αργού από οποιοδήποτε άλλο κράτος, ο IRAC μπορεί να θεωρηθεί σαν η αντιπροσωπευτικότερη μέση τιμή του αργού πετρελαίου στον κόσμο. Είναι επίσης παρόμοιος με τον OPEC Basket price διότι οι τιμές του είναι περίπου 2 δολάρια λιγότερα από τον WTI και 1 με 2 δολάρια λιγότερα από το North See Brent blend crude oil. Όπως και το OPEC Basket price δεν αποτελεί διαπραγματεύσιμο δείκτη αναφοράς αλλά μάλλον χρησιμοποιείται σαν συγκριτικός στατιστικός δείκτης.Προσθήκη νέας απάντησης