Τι είναι Cross-selling;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cross-selling;

Απαντήσεις

Cross-selling σημαίνει σταυρωτές πωλήσεις. Είναι η αύξηση ή ο πολλαπλασιασμός των πωλήσεων μιας επιχείρησης σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή μέσα στην ίδια την επιχείρηση εάν στον πελάτη ο οποίος αγοράζει ένα βασικό προϊόν του προσφέρεται ταυτόχρονα η αγορά και άλλων προϊόντων της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μέσα σε μία τράπεζα, στον πελάτη που υπέγραψε σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου, οι τραπεζικοί υπάλληλοι τον πείθουν να αγοράσει ταυτόχρονα και άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως να ανοίξει λογαριασμούς καταθέσεων, να αποκτήσει πιστωτική κάρτα, να εξοφλεί τις πάγιες εντολές του (φως, νερό τηλέφωνο, συνδρομές) μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού και να ασφαλίσει περιουσιακά του στοιχεία. Ή μία τράπεζα συνεργάζεται με μία ασφαλιστική εταιρία. Η τράπεζα μέσω του δικτύου των υποκαταστημάτων της πωλεί έναντι προμήθειας τα ασφαλιστικά προϊόντα αυτής ενώ η ασφαλιστική εταιρία προσπαθεί μέσω του δικτύου αυτής να εξασφαλίσει πελάτες για τις υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα της τράπεζας. Συνήθως, οι δύο εταιρίες ανταλλάσσουν το πελατολόγιο αυτών.Προσθήκη νέας απάντησης