Τι είναι Cross rates;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cross rates;

Απαντήσεις

Cross rates σημαίνει σταυρωτές ισοτιμίες. Στην αγορά συναλλάγματος είναι η ισοτιμία μεταξύ διαφόρων νομισμάτων εξαιρουμένου του βασικού νομίσματος. Στη ζώνη του ευρώ, από λογιστική άποψη βασικό νόμισμα (basis currency) θεωρείται το ευρώ. Επόμενα, οποιαδήποτε ισοτιμία μεταξύ ζεύγους νομισμάτων, που δεν περιλαμβάνει το ευρώ, καλείται σταυρωτή ισοτιμία (π.χ δολάριο ΗΠΑ – λίρα Αγγλίας, ελβετικό φράγκο – γεν Ιαπωνίας κλπ). Ορισμένα νομίσματα μη ισχυρών κρατών ενδέχεται να μη διαπραγματεύονται στην αγορά έναντι όλων των ισχυρών νομισμάτων. Στην περίπτωση αυτή η ισοτιμία εξάγεται μέσω ενός τρίτου διαπραγματεύσιμου νομίσματος όπως π.χ εάν γνωρίζουμε την ισοτιμία δολαρίου - ευρώ και την ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ - δολαρίου Μπαρμπάντος μπορούμε να εξάγουμε μέσω των σταυρωτών ισοτιμιών την άγνωστη μέχρι τώρα τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-δολαρίου Μπαρμπάντος.

 Προσθήκη νέας απάντησης