Τι είναι Credit at Risk (CaR);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Credit at Risk (CaR);

Απαντήσεις

Credit at Risk είναι η μέθοδος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. Μετρά την αναμενόμενη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο στη χειρότερη περίπτωση και σε δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Χρησιμοποιείται στα φέροντα υψηλό κίνδυνο ομόλογα και όταν το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από παράγωγα.Προσθήκη νέας απάντησης