Τι είναι Credit card backed security;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Credit card backed security;

Απαντήσεις

Credit card backed security είναι η έκδοση ομολόγου υποστηριζόμενο από πληρωμές επί πιστωτικών καρτών. Ένας τύπος του εγγυημένου με περιουσιακά στοιχεία ομολόγου (asset- backed security, ABS, βλέπε όρο) που γνώρισε μεγάλη άνθηση στις ΗΠΑ όπου το εκκρεμές χρέος από 304 δισεκατομμύρια δολάρια το 1987 ανήλθε σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο του 2004. Προσφέρει καλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση με τα κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα για να καλύψει τον αυξημένο κίνδυνο μη αποπληρωμής που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι των ομολόγων. Οι τράπεζες- εκδότριες πιστωτικών καρτών για να διευκολύνουν τους επενδυτές προβαίνουν σε δημοσίευση στατιστικών στοιχείων αποδόσεων του προηγούμενου μήνα που περιλαμβάνουν τα ποσοστά μη αποπληρωμής και τα υπερβολικά spreads. Excess spread είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου μείον τα έξοδα, τα επενδυτικά κουπόνια και τα τέλη εξυπηρέτησης. Η απόδοση χαρτοφυλακίου (portfolio yield) υπολογίζεται σαν η χρηματοπιστωτική επιβάρυνση πλέον των εξόδων διαιρούμενη με το ισοζύγιο του συγκεντρωτικού κεφαλαίου στις αρχές κάθε μήνα πολλαπλασιαζόμενου επί 12.Προσθήκη νέας απάντησης