Τι είναι Crawling peg;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Crawling peg;

Απαντήσεις

Crawling peg είναι η πρόσδεση νομισμάτων σε ένα ισχυρό νόμισμα ή ένα καλάθι νομισμάτων και η διακύμανση αυτών γύρω από μία κεντρική ισοτιμία, η οποία αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με ένα μαθηματικό τύπο που καθορίζεται από τις αρχές.Προσθήκη νέας απάντησης