Τι είναι Crash of an IT system;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Crash of an IT system;

Απαντήσεις

Η θέση εκτός λειτουργίας ενός Η/Υ, μιας συσκευής δικτύων ή ενός λογισμικού που τρέχει πάνω σε Η/Υ ή σε δίκτυα όπως σε ένα λειτουργικό σύστημα ή μία εφαρμογή δικτύων. Crashes συνήθως συμβαίνουν μετά από σύντομη προειδοποίηση ή και χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενο σήμα. Οφείλονται σε βλάβη του υλικού ή του λογισμικού.Προσθήκη νέας απάντησης