Τι είναι CPVO;


Τι σημαίνει Community Plant Variety Office (CPVO);

Απαντήσεις

Community Plant Variety Office (CPVO) σημαίνει Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ). Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και άρχισε να λειτουργεί την 27 Απριλίου 1995. Έχει την έδρα του στην πόλη Ανζέρ της Γαλλίας. Αποστολή του είναι να διαχειρίζεται ένα καθεστώς το οποίο διέπει τα δικαιώματα σχετικά με τις φυτικές ποικιλίες (μια μορφή δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για τις φυτικές ποικιλίες). Tο ΚΓΦΠ λειτουργεί κατά τρόπο παρόμοιο με το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά: χορηγεί τίτλους προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τις νέες φυτικές ποικιλίες. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν επί 25 ή 30 έτη. Προβλέπεται δικαίωμα προσφυγής του ενδιαφερομένου κατά των αποφάσεων του ΚΓΦΠ ενώπιον του Πρωτοδικείου (Court of First Instance) και έφεσης κατά των αποφάσεων αυτού στο Δικαστήριο (Court of Justice).Προσθήκη νέας απάντησης