Τι είναι CPU (Central Processing Unit);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει CPU (Central Processing Unit);

Απαντήσεις

Η CPU είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας των Η/Υ. Είναι ο εγκέφαλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που πραγματοποιεί μαθηματικούς υπολογισμούς, ερμηνεύει και εκτελεί εντολές και επιβλέπει τη μεταφορά δεδομένων από και προς εξωτερικές πηγές. Αποτελείται από ένα επεξεργαστή, μια μονάδα ελέγχου και μια μνήμη συνήθως μικρής χωρητικότητας.Προσθήκη νέας απάντησης