Τι είναι Coupon bond;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Coupon bond;

Απαντήσεις

Είναι ομόλογο με κουπόνια τα οποία πληρώνουν περιοδικά τόκους. Είναι το συνηθέστερο είδος ομολόγου σε αντίθεση με το ομόλογο χωρίς κουπόνι (zero - coupon bond) που δεν φέρει κουπόνια αλλά εκδίδεται σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής του αξίας.Προσθήκη νέας απάντησης