Τι είναι Council of Europe Development Bank (CEB);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν τα αρχικά CEB;

Απαντήσεις

Είναι η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1956 και είναι το χρηματοπιστωτικό εργαλείο της πολιτικής αλληλεγγύης που αναπτύχτηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η έδρα της ευρίσκεται στον αριθμό 55 της Λεωφόρου Κλέμπερ στο Παρίσι.

● Οι σκοποί της CEB είναι: α) η ενίσχυση της κοινωνικής ολοκλήρωσης και συνοχής και ιδιαίτερα η παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η αύξηση των κοινωνικών καταλυμάτων, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις αστικές και αγροτικές περιοχές και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (53% των δανείων τα τελευταία 5 χρόνια) β) η διαχείριση του περιβάλλοντος μέσω προληπτικής δράσης και η παροχή συνδρομής σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές ή οικολογικές καταστροφές (22% των δανείων) και γ) η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω επενδύσεων στην εκπαίδευση και τον τομέα της υγείας (25% των δανείων). Η συμμετοχή της CEB σε χρηματοδοτικά προγράμματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, από την τήρηση των αρχών του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και κύρια από τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

● Η Τράπεζα δεν δέχεται καμία συνδρομή ή επιχορήγηση αλλά αντλεί τους χρηματοδοτικούς της πόρους από τις διεθνείς αγορές. Έχοντας ένα υψηλό βαθμό πιστοληπτικής διαβάθμισης (ΑΑΑ, ΑΑΑ Prime 1 και A-1+), εκδίδει βραχυπρόθεσμα και μεσο-μακροπρόθεσμα χρεόγραφα. Τα προγράμματα έκδοσης τίτλων περιλαμβάνουν την έκδοση ομολόγων σε ευρώ (Euro Medium Term Note), ομολόγων σε Αυστραλιανό νόμισμα (AUD Medium Term Note) και την έκδοση σε εμπορικά χρεόγραφα σε ευρώ (Euro Commercial Paper) καθώς και εκδόσεις σε δολάρια ΗΠΑ, από τις οποίες προέρχεται το 76% των εισροών της, σε Ουγγρικά φόριντ (2%), σε δολάρια Νέας Ζηλανδίας (1%) και σε γεν Ιαπωνίας (1%).

● Η CEB έχει τα εξής 40 μέλη: Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βέλγιο (ιδρυτικό μέλος), Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία (ιδρυτικό μέλος), Γερμανία (ιδρυτικό μέλος), Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα (ιδρυτικό μέλος), Εσθονία, Ιερά Θάλασσα (Holy See), Ιρλανδία, Ισλανδία (ιδρυτικό μέλος), Ισπανία, Ιταλία (ιδρυτικό μέλος), Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάϊν, Λουξεμβούργο (ιδρυτικό μέλος), Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία (ιδρυτικό μέλος), Τσεχία, Φινλανδία και FYROM.

● Η CEB διοικείται από α) το Συμβούλιο των Διοικητών (Governing Board) που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος. Θέτει τους γενικούς προσανατολισμούς της τραπεζικής δραστηριότητας, τις προϋποθέσεις προσχώρησης μέλους και αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση της ετήσιας έκθεσης και των λογαριασμών της Τράπεζας β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Αdministrative Council) που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος. Εποπτεύει την πολιτική των τραπεζικών δραστηριοτήτων και εγκρίνει τον προϋπολογισμό των λειτουργικών δαπανών γ) ο Διοικητής (Governor) που εκπροσωπεί την Τράπεζα ενώπιον πάσης αρχής και είναι υπεύθυνος για το προσωπικό και τις τραπεζικές δραστηριότητες δ) το Εποπτικό Συμβούλιο (Auditing Board) που αποτελείται από 3 μέλη διοριζόμενα από το Συμβούλιο των Διοικητών και ελέγχει την ακρίβεια των ετήσιων λογαριασμών.Προσθήκη νέας απάντησης