Τι είναι Council of Europe;


Απαντήσεις

Είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι όργανο που δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδρύθηκε το 1949 και έχει την έδρα του στο «Palais de l’Europe» στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Ένα από τα πρώτα του επιτεύγματα ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (the European Convention on Human Rights). Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός στόχοι του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης και η καταπολέμηση κοινωνικών προβλημάτων, όπως οι ρατσιστικές προκαταλήψεις και η μισαλλοδοξία. Δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (βλέπε όρο «European Court of Human Rights») που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους όπως προβλέπονται στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει σήμερα 47 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Προσθήκη νέας απάντησης