Τι είναι Corresponding banking;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Corresponding banking;

Απαντήσεις

Είναι συμφωνία με βάση την οποία μία τράπεζα διενεργεί πληρωμές και η άλλη υπηρεσίες πληρωμών και αντίστροφα. Oι πληρωμές εκτελούνται συνήθως με αμοιβαίους λογαριασμούς, καλούμενους nostro και loro, που μπορεί να λειτουργούν και με πιστωτικά όρια. Oι υπηρεσίες αυτές κύρια παρέχονται σε διασυνοριακές συναλλαγές αλλά και για συναλλαγές της εγχώριας αγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης