Τι είναι Cookies;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Cookies;

Απαντήσεις

Είναι μικρά σύντομα αρχεία κειμένου, με τη μορφή data ή text files, που αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όταν ο χρήστης επισκέπτεται ιστοσελίδες του διαδικτύου. Πρόκειται για μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης (βλέπε όρο Artificial intelligence). Χρησιμεύουν για την ανάκτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο διότι λειτουργούν σαν shortcuts. Συνήθως, δεν μεταδίδουν ιούς διότι δεν είναι εκτελέσιμα αλλά είναι απλά πληροφοριακά αρχεία. Όμως, επειδή οι σύγχρονες τεχνικές παράνομης πρόσβασης απειλούν και τα cookies, από τον Ιούλιο του 2000 άρχισε να υποβαθμίζεται η χρηστικότητα αυτής της εφαρμογής.Προσθήκη νέας απάντησης