Τι είναι Convertible bonds;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Convertible bonds;

Απαντήσεις

Είναι μετατρέψιμες ομολογίες που εκδίδονται από μία δημόσια αρχή, τράπεζα ή εταιρία και οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές άμεσα ή μετά από ένα καθορισμένο διάστημα και σε καθορισμένη τιμή μετατροπής.Προσθήκη νέας απάντησης