Τι είναι Conundrum;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Conundrum;

Απαντήσεις

Conundrum σημαίνει γρίφος, μυστήριο, παράδοξο. Σε μια σειρά τέτοιων φαινομένων, η ερώτηση τίθεται σαν αίνιγμα και η απάντηση δίνεται σαν λογοπαίγνιο. Γενικότερα, με τον όρο conundrum νοείται κάθε πρόβλημα που παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα και η λύση του πολλές φορές είναι αδύνατη εκτός εάν προηγηθεί μία σε βάθος έρευνα. Ο όρος αναφέρθηκε και από τον πρώην πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve System) Άλαν Γκρίνσπαν ο οποίος διερωτάτο πως η άσκηση της νομισματικής πολιτικής δεν μπορεί να επηρεάσει τις μεσομακροχρόνιες αποδόσεις των ομολόγων και ιδιαίτερα το μακροχρόνιο τμήμα της καμπύλης που παρέμενε επίπεδο (flattening) δηλαδή οι αποδόσεις του δεν διέφεραν αισθητά από αυτές του βραχυχρόνιου τμήματος.Προσθήκη νέας απάντησης