Τι είναι Contracts for differences (CFDs);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Contracts for differences (CFDs);

Απαντήσεις

Contracts for differences (CFDs) = συμβάσεις για διαφορές. Πρόκειται για ένα παράγωγο προϊόν (derivative) υψηλής μόχλευσης (high leverage) που είναι γνωστό και σαν διαπραγμάτευση περιθωρίου (margin trading). Ο αγοραστής ομολόγων, μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων αντί να καταβάλει το πλήρες τίμημα καταθέτει στον διαμεσολαβητή (broker) ένα περιθώριο (margin) που μπορεί να κυμαίνεται από 5% έως 20% της αξίας των αγορών. Το περιθώριο αυτό αυξομειώνεται ανάλογα με την αποτίμηση του σχετικού χαρτοφυλακίου με τιμές αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, ο επενδυτής μπορεί να κερδοσκοπεί με περισσότερο διαθέσιμο χρήμα που δανείζεται από τον broker χρησιμοποιώντας σαν ασφάλεια (collateral) τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία έχει στοιχηματίσει. Εάν η επένδυση εξελιχθεί ευνοϊκά θα κερδίσει πολλά χρήματα ενώ εάν εξελιχθεί αρνητικά, ο broker θα του ζητά την κατάθεση πρόσθετου περιθωρίου σε μετρητά. Οι συμβάσεις αυτές ενέχουν μεγάλο κίνδυνο και δεν ενδείκνυνται για άπειρους επενδυτές. Πολλοί brokers δεν προσφέρουν CFDs για τον ίδιο λόγο. Σε ορισμένες χώρες υφίστανται ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις για τα CFDs όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο που απαλλάσσονται από το χαρτόσημο. Συνήθως, το υποκείμενο μέσο (underlying instrument) είναι μετοχές. Το CFD παρέχει τη δυνατότητα κερδοσκοπίας επί της διακύμανσης των τιμών του υποκείμενου μέσου χωρίς την ανάγκη απόκτησης της ιδιοκτησίας αυτού. Είναι, ως ελέχθη, παράγωγο προϊόν υψηλής μόχλευσης διότι η αναλογία μεταξύ της κατάθεσης περιθωρίου και της τιμής είναι από 1/10 έως 1/100. Για παράδειγμα, μόχλευση 1/10 σημαίνει ότι για να αγοράσεις μετοχές αξίας 10.000 ευρώ πρέπει να καταθέσεις μόνο 1.000 ευρώ. Εάν οι τιμές κινηθούν ανοδικά κατά 10% θα έχεις ένα κέρδος 1.000 ευρώ δηλαδή το διπλάσιο του κατατεθέντος περιθωρίου. Στην αντίθετη περίπτωση, οι ζημίες θα είναι σημαντικές.Προσθήκη νέας απάντησης