Τι είναι Contingent liabilities;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Contingent liabilities;

Απαντήσεις

Contingent liabilities σημαίνει ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις της κυβέρνησης που προκύπτουν από την επέλευση ιδιαιτέρων γεγονότων όπως π.χ της κατάπτωσης κρατικών εγγυήσεων.Προσθήκη νέας απάντησης