Τι είναι Contingent debt;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Contingent debt;

Απαντήσεις

Contingent debt είναι το ενδεχόμενο (πιθανό) μελλοντικό χρέος όπως π.χ η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους που θα προκύψει στο μέλλον από την κάλυψη των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων και των ταμείων υγείας λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.Προσθήκη νέας απάντησης