Τι είναι Contingency plan;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Contingency plan;

Απαντήσεις

Contingency plan σημαίνει σχέδιο έκτακτων μέτρων. Ένα έγγραφο στο οποίο καταγράφονται οι πιθανές βλάβες στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των επικοινωνιακών μέσων και οι τρόποι αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης που προκύπτει.Προσθήκη νέας απάντησης