Τι είναι Contango;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Contango;

Απαντήσεις

Contango είναι μία ομαλή κατάσταση της αγοράς όπου η προθεσμιακή τιμή (forward price) είναι υψηλότερη της τιμής όψεως (spot price). Ειδικότερα, ο όρος χρησιμοποιείται στην αγορά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) όπου η μελλοντική τιμή αρχίζει πάνω από την αναμενόμενη τιμή αξίας δύο ημερών και πέφτει όσο πλησιάζει η λήξη της σύμβασης. Το αντίθετο φαινόμενο καλείται backwardation (βλέπετε όρο).Προσθήκη νέας απάντησης