Τι είναι Consumer Confidence Index (USA);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Consumer Confidence Index (USA);

Απαντήσεις

Είναι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζεται από το Conference Board Inc., μία μη κερδοσκοπική εταιρία των ΗΠΑ με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρουσιάζει τον αριθμητικό μέσο 5.000 απαντήσεων για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις και προβλέψεις στις ΗΠΑ. Τα νοικοκυριά ερωτώνται για: 1) τις επιχειρηματικές συνθήκες στην περιοχή τους 2) τις επιχειρηματικές συνθήκες στο διάστημα των επόμενων έξη μηνών 3) τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της περιοχής τους 4) τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο διάστημα των επόμενων έξη μηνών και 5) το οικογενειακό εισόδημα τους προσεχείς έξη μήνες. Καταρτίζεται ένας δείκτης για κάθε ενότητα απαντήσεων και ένας σύνθετος δείκτης για το σύνολο των απαντήσεων. Ανακοινώνεται την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα στις 10.00 π.μ. Χρησιμεύει για την πρόβλεψη αιφνιδιαστικών αλλαγών στα καταναλωτικά πρότυπα και δείχνει επίσης την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την οικονομία των ΗΠΑ.Προσθήκη νέας απάντησης