Τι είναι Consol bond;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Consol bond;

Απαντήσεις

Consol bond είναι ένα κυβερνητικό ομόλογο χωρίς προσδιορισμένη λήξη, ιδιαίτερα δημοφιλές στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1749. Σήμερα, ο κάτοχος ενός τέτοιου ομολόγου ονομαστικής αξίας π.χ 100 λιρών στερλινών έχει απόδοση 2,5 λίρες το χρόνο. Εν τούτοις θα λαμβάνει διαρκώς μόνο τόκο ενώ δεν εισπράττει ποτέ το κεφάλαιο εκτός εάν το πωλήσει στη δευτερογενή αγορά. Η αποτίμηση αυτού του ομολόγου πραγματοποιείται διαιρώντας τον τόκο με την απόδοση μέχρι τη λήξη (yield to maturity).Προσθήκη νέας απάντησης