Τι είναι Consignee;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Consignee;

Απαντήσεις

Consignee σημαίνει παραλήπτης. Ένα πρόσωπο που δικαιούται ή είναι εξουσιοδοτημένο για λογαριασμό μιας επιχείρησης να παραλάβει τα αποσταλέντα εμπορεύματα.Προσθήκη νέας απάντησης