Τι είναι Conglomerate;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Conglomerate;

Απαντήσεις

Conglomerate = συγκρότημα. Μία εταιρία που ελέγχει ένα αριθμό άλλων εταιριών με διαφορετικές δραστηριότητες. Πιο γνωστά είναι τα χρηματοοικονομικά συγκροτήματα (financial conglomerates) που έχουν σαν μητρική εταιρία μία τράπεζα και θυγατρικές μία ασφαλιστική εταιρία και πολλές άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρίες (χρηματοοικονομική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, αμοιβαίο κεφάλαιο, επενδυτική και χρηματιστηριακή εταιρία, εταιρία ακινήτων κλπ). Τα διεθνή χρηματοοικονομικά συγκροτήματα (international financial conglomerates) αποτελούνται από τράπεζες και θυγατρικές τους εταιρίες που έχουν έδρα σε πολλά χρηματοπιστωτικά κέντρα ή κράτη μιας ηπείρου ή σε όλο τον κόσμο.Προσθήκη νέας απάντησης