Τι είναι Conditional Prepayment Rate (CPR);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Conditional Prepayment Rate (CPR);

Απαντήσεις

Conditional Prepayment Rate (CPR) σημαίνει υπολογιστικός τόκος προπληρωμής. Μία μέθοδος υπολογισμού του τόκου προπληρωμής μιας δεξαμενής ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στην οποία ένα σταθερό μέρος του εναπομείναντος κεφαλαίου πληρώνεται προκαταβολικά σε μηνιαία ή ετήσια βάση.Προσθήκη νέας απάντησης