Τι είναι Concentrator;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Concentrator;

Απαντήσεις

Concentrator σημαίνει συγκεντροποιητής. Στην πληροφορική, αναφέρεται σε κάθε συσκευή επικοινωνίας που επιτρέπει σε ένα μέσο διανεμητικής μετάδοσης να χρησιμοποιεί πολλές πηγές δεδομένων πέρα από τους διαύλους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εντός του μέσου μετάδοσης. Είναι η συσκευή που παρέχει ένα σημείο κεντρικής σύνδεσης για καλώδια σταθμών εργασίας Η/Υ, διακομιστών (servers) και περιφερειακών συσκευών (peripherals). Πολλοί συγκεντροποιητές έχουν την ικανότητα να διευρύνουν το ηλεκτρικό σήμα το οποίο δέχονται. Στις τηλεπικοινωνίες, ο όρος concentrator χρησιμοποιείται σχετικά με τη μετάδοση δεδομένων και υποδηλώνει τη λειτουργική μονάδα που επιτρέπει μία κοινή τοποθεσία αρχείου (path) για το χειρισμό περισσοτέρων πηγών δεδομένων πέρα από τα κανάλια που είναι διαθέσιμα μέσα στο path. Ένας συγκεντροποιητής, συνήθως, παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας πολλών χαμηλής ταχύτητας ασύγχρονων διαύλων και μία ή περισσότερες υψηλές ταχύτητες σε συγχρονισμένους διαύλους.Προσθήκη νέας απάντησης