Τι είναι Compliance risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Compliance risk;

Απαντήσεις

Compliance risk σημαίνει κίνδυνος συμμόρφωσης. Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει για τα κέρδη ή την αύξηση του κεφαλαίου που προέκυψαν από συναλλαγές και πρακτικές που παραβίασαν τους νόμους, τους κανόνες και κανονισμούς, τις παραδεδεγμένες πρακτικές και τα συναλλακτικά ήθη.Προσθήκη νέας απάντησης