Τι είναι Commission;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Commission;

Απαντήσεις

Προμήθεια που καταβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών και υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της χρηματικής αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας ή σαν αριθμητικό ποσό που αυξάνεται όταν η χρηματική αξία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο εύρος.Προσθήκη νέας απάντησης