Τι είναι Commingling;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Commingling;

Απαντήσεις

Commingling είναι η μίξη, μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, χρεογράφων κυριότητας του πελάτη με χρεόγραφα κυριότητας του διαμεσολαβητή (broker) ή η συγκέντρωση των επί μέρους λογαριασμών του πελάτη σε ένα ταμειακό λογαριασμό. Και στις δύο περιπτώσεις ευνοούνται οι brokers και τα αμοιβαία κεφάλαια διότι μειώνουν το λειτουργικό κόστος και παρουσιάζουν αυξημένα περιουσιακά στοιχεία.Προσθήκη νέας απάντησης