Τι είναι Comfort letter;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Comfort letter;

Απαντήσεις

Comfort letter είναι μία επιστολή από ένα ανεξάρτητο ελεγκτή που βεβαιώνει σε ένα προκαταρκτικό προσπέκτους ότι μολονότι δεν έχει ασκήσει πλήρη έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης αυτές είναι ορθές με βάση ένα πρώτο επαρκή αλλά μη πλήρη έλεγχο.Προσθήκη νέας απάντησης