Τι είναι COBOL (Common Business-Oriented Language);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει COBOL (Common Business-Oriented Language);

Απαντήσεις

Κοινή γλώσσα προγραμματισμού για επιχειρηματικές εφαρμογές. Μία υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ σχεδιασμένη κύρια για την ανάπτυξη επιχειρηματικών, εμπορικών, χρηματοπιστωτικών και διοικητικών εφαρμογών για εταιρίες και κυβερνήσεις. Δημιουργήθηκε το 1959 στο κέντρο πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας και αναπτύχτηκε στη συνέχεια από το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αποφασίσθηκε να προστεθεί ο προσανατολισμός του αντικειμένου (object-orientation) στην επόμενη έκδοση που κατέστη διαθέσιμη το 2002.Προσθήκη νέας απάντησης