Τι είναι Close a position;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Close a position;

Απαντήσεις

Close a position σημαίνει κλείσιμο μιας ανοικτής θέσης. Η εξάλειψη μιας επένδυσης από ένα χαρτοφυλάκιο με την πώληση μιας long position ή την κάλυψη με αγορά μιας short position.Προσθήκη νέας απάντησης