Τι είναι Close-end credit;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Close-end credit;

Απαντήσεις

Είναι είδος πίστωσης στην οποία ο δανειστής, στο χρόνο που αυτή παρατείνεται για πρώτη φορά, περιορίζει το ποσό της πίστωσης σε ένα συγκεκριμένο ποσό, καθορίζει τη διάρκεια του χρόνου για την αποπληρωμή και το ποσό κάθε δόσης.Προσθήκη νέας απάντησης